Барски капетан Зејнел бег, црногорским властима о потреби запошљења жандара, јул 1896.