Telegraf vojvode Bećir bega Osmanagića vlastima sa zahtjevom da preuzme kupljenog ovna koji je zadržan od carinskih vlati u Ulcinju, 1896.