Optužba trgovca Paška Koke na traženje mita od strane cetinjskih varoških vlasti, 07.02.1896. godine