Okružni kapetan Podgorice o nezakonitom kartanju i krađi sinovaca Bećir bega Osmanagića