Obavještenje kapetanima o služenju prve katoličke liturgije na slovenskom jeziku u Baru, decembar, 1894. godine.